Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Diễn Đàn Dân Chủ’ Category

Advertisements

Read Full Post »

Viết Thư Pháp, Chờ Lễ Hà Nội Ngàn NămThứ Hai, 1/14/2008, 12:02:00 AM

Photo: AFP/Getty Images

Một cụ đồ viết thư pháp tại Hà Nội hôm 13-1-2008 trong các lễ hội tổ chức hôm chủ nhật để khai trương đồng hồ đếm ngược 1000 ngày hướng tới ngày đại lễ “1000 năm Thăng Long-Hà Nội”. Nhiều cuộc triển lãm, diễn hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, đánh trống hội, trang phục áo dài ngàn năm, Lễ hội Đức Thánh Trần, lễ hội Lam Sơn, vân vân… đã tổ chức tưng bừng.

Read Full Post »

LỜI MỞ ĐẦU

Ý thức rằng: dân tộc có hòa đồng, toàn dân mới nhất trí. Nhân dân có ấm no, xã hội mới an lạc. Đất nước muôn người như một, tổ quốc mới hùng cường. Đồng bào Kinh, Thượng, trong và ngoài, không phân biệt quá khứ chính trị, cần thắt giải đồng tâm, xóa bỏ mọi dị biệt, quên đi những oan trái xưa, tay trong tay, vai kề vai, không còn chất chứa phẫn hận, chỉ có dân tộc sống còn trong vinh quang, tiến hóa và phúc lợi của đồng bào mới là mục tiêu cao cả cần nhắm tới và phải đạt cho kỳ được. Có như thế đất nước mới có thể phục hồi, dân tộc mới thoát khỏi bất công, áp bức và đọa đày.

Quan niệm rằng: hôm nay và ngày mai phải là những tháng ngày mới, dân tộc Việt Nam trước sau chỉ là một khối thống nhất, xã hội Việt Nam phải là một xã hội thượng tôn bảo trọng con người, một xã hội nhân bản, công bằng trong dân chủ, tự do, bao dung và tiến bộ, không thể đi ngược lại trào lưu phát triển và tiến hóa của thế giới. Việt Nam là chiếc nôi văn minh và nhân chủng tiền tiến của loài người cách đây gần 5000 năm. Khảo cổ học và nhân chủng học quốc tế đã chứng minh rõ rệt như thế. Cho nên, Việt Nam cấp thiết phải được giải cứu khỏi nạn cộng sản, văn minh Việt phải được phục hồi để canh tân và tiến bộ như ông cha ta đã văn minh và tiến bộ từ những ngàn năm xưa.

Ai cũng thấy rõ rệt: Đất nước Việt Nam là giải giang sơn gấm vóc, thật là “minh châu của trời Đông. Núi cao, rừng thẳm, sông dài, biển cả mênh mông, không thiếu một tài nguyên hiếm quý nào mà ta không có, không thiếu của ngon vật lạ nào mà ta không được thừa hưởng. Đất nước Việt Nam thì giàu đẹp từ những ngàn xưa. Bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Quả là một đất nước lang hoàn phú địa cho nên tổ tiên ta mới đặt tên nước là Văn Lang. Đất đẹp người hiền, thông minh và quả cảm, thực là miền địa linh nhân kiệt. Ấy thế mà nay, Việt Nam là nước nghèo nhất thế giới, lạc hậu nhất Á Châu, lầm than nhất Đông Nam Á. Lỗi ấy, thảm họa dân tộc ấy do từ đâu? Không do đâu khác hơn là do một nhóm thiểu sống đang thống trị đất nước dưới danh hiệu Bộ Chính Trị của Đảng CSVN.

Ai cũng biết rõ ràng: kể từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, lãnh thổ Việt Nam đã được thống nhất, nhưng trên thực tế từ đấy đến nay toàn dân tộc chưa từng được thống nhất. Đảng CSVN đã không thống nhất được lòng người. Do sự bất lực lại độc đoán chuyên quyền, nhóm thiểu số lãnh đạo, tức Bộ Chính Trị đã không có khả năng lãnh đạo đất nước, càng ngày dân tâm càng phân hóa, dân tộc càng cách ly, xã hội càng lúc càng băng hoại và thoái hóa. Đâu đâu cũng chỉ thấy cảnh người bóc lột người, người đọa đày người, tham nhũng lan tràn mà nguyên nhân phát sinh vẫn do nhóm thiểu số lãnh đạo ở Bộ Chính Trị.

Nhận định rằng: Tập đoàn lãnh đạo Bộ Chính Trị đã âm thầm ký kết Hiệp Nghị Nhượng Đất (ngày 30-12-1999) và Hiệp Nghị Dâng Biển (ngày 20-12-2000) cho Trung Cộng. Thêm một lần nữa, hành động này đã lột trần bộ mặt bán nước hại dân phản bội Tổ Quốc, phản bội Tổ Tiên và phản bội Dân Tộc mà tập đoàn Chính Trị Bộ Cộng Sản không thể nào chối cãi được!

Nhận định rằng: Dân tộc Việt Nam đang bên lề diệt vong do đói khổ, lầm than, bệnh tật, ô nhiễm môi sinh. Đâu đâu cũng là độc tố, từ thành thị đến nông thôn, từ rừng cao núi thẳm, ruộng vườn đến sông suối, hải cảng biển khơi. Về mậu dịch và trên thương trường, dưới sự lãnh đạo sai lầm, thoái hóa và bất nhất của Bộ Chính Trị – Đảng CSVN đã mất chữ TÍN đối với quốc tế, đã không còn lòng tin cậy và nể trọng trong cộng đồng thế giới.

Nhận định rằng: Chế độ CSVN đương tại do một nhóm độc quyền chuyên chính, thoán đoạt qua Bộ Chính Trị mà thực chất chỉ là một cơ chế hủ bại, thoái hóa, ung thối và sa đọa trầm trọng, tuyệt đối không có khả năng quản lý và điều hành guồng máy quốc gia, càng ngày càng đưa đất nước đến cảnh khốn cùng và bế tắc toàn bộ.

Ý thức rằng: Trong chiều hướng phát triển chung của thế giới ngày nay, khuynh hướng dân chủ, tự do và kinh tế thị trường trong tinh thần dân tộc nhân chủ là những yếu tố cần và đủ để đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng độc tài nghèo khó.

Quan niệm rằng: Việt nam cần có một hàng ngũ lãnh đạo mới, xuất thân từ hàng ngũ những người yêu nước, yêu dân tộc và tinh thần dân chủ tự do, không phân biệt quá khứ chính trị, có khả năng xây dựng một thế đứng an toàn, thuận lợi và xứng đáng cho Việt Nam trong cộng đồng thế giới đầy tương quan quyền lợi và trách nhiệm hiện nay.

Ý thức rằng: Chúng ta phải nhập cuộc với lòng bao dung, tình đồng bào, tình thương và trí tuệ. Chỉ có ý chí dân tộc và trí tuệ mới của một dân tộc tự tỉnh thức, người người tự phản tỉnh, tự giác ngộ mới có thể giải phóng được dân tộc bằng con đường đại hòa và đại kết. Chỉ có cái tâm của dân tộc và một tinh thần khai phóng tiến bộ mới có thể phục hưng được dân tộc và tái thiết đất nước.

Quan niệm rằng: Đã đến lúc đất nước cần phải khai thông những bế tắc nội tại để cùng toàn dân quyết tâm nhất trí xây dựng lại một xã hội Việt Nam mới, thực sự có dân chủ chân chính, có đầy đủ tự do, cơm no, áo ấm và tiến bộ. Đất nước là đất nước chung, đại cuộc phục hưng dân tộc và canh tân đất nước và cách mạng xã hội phải do toàn dân, toàn quốc và do nhiều đảng, nhiều đoàn thể cùng nhau chung lưng góp sức để lãnh trách nhiệm với vai trò tiền phong trong công cuộc phục hưng dân tộc và tái thiết dân chủ hóa Việt Nam.

Để đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, thể theo ý nguyện của toàn dân và cũng vì dân sinh phúc lợi của đồng bào, vì mưu cầu chung cho sự thịnh vượng và dân chủ của đất nước, Đảng Dân Tộc Việt Nam long trọng công bố Cương Lĩnh Chính Trị của Đảng, bao gồm đường lối, sách lược của Đảng qua ba giai đoạn chiến lược: Cứu Nước, Ổn Định và Xây Dựng Đất Nước.

Read Full Post »